กลยุทธ์ดิจิทัล

สร้างสรรค์กลยุทธ์ดิจิทัลตามความต้องการ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และข้อมูลเชิงลึกด้านตลาด เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
เสริมประสิทธิภาพด้านพาณิชย์ดิจิทัล
พาณิชย์ดิจิทัล
(Digital Commerce)
ในภูมิทัศน์ของการค้าดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วShopstack เป็นที่ปรึกษา
ที่พร้อมให้คำชี้แนะกับธุรกิจที่มุ่งปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ซึ่งวิธีการให้คำปรึกษาของเรามีรากฐานมาจากการเข้าใจความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบกลยุทธ์การค้าดิจิทัลที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

· การประเมินและเลือกแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายธุรกิจของคุณ
· การปรึกษาด้านการดำเนินการ (Operation) และการจัดส่ง (Fullfillment): บริการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อทำให้การดำเนินการของธุรดิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนาเวลาการส่งสินค้าและการบริการลูกค้า (Customer Service) ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
· การจัดการสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์: กลยุทธ์สำหรับการควบคุมสต็อกและการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
· ประสบการณ์ Omnichannel: การเชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าจากช่องทางต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ ให้เป็นหนึ่งเดียว
สร้างแผนกลยุทธ์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
การวางแผนการใช้ข้อมูล
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก
พร้อมที่จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวางแผน และสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
· การจัดการข้อมูล: สร้างความมั่นใจในระบบ Data Ecosystem ที่แข็งแกร่ง
· ข้อมูลเชิงลึกและการเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์
· การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล: เพิ่มประสิทธิภาพของ Data Processing
ยกระดับ Engagement ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย
กลยุทธ์ CRM และ CDP
นำเสนอเทคโนโลยี CRM และ CDP เพื่อเพิ่ม Customer Engagement โดย:
· CRM Customization: การปรับแต่งโซลูชัน CRM ให้ตรงกับธุรกินของคุณ
· CDP Integration: ยกระดับกลยุทธทางการตลาดผ่านข้อมูลลูกค้า
· การตลาดที่ตรงเป้าหมาย: กลยุทธ์การตลาดที่ personalized
· การสื่อสารแบบ Automation: พัฒนารูปแบบการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านเทคโนโลยี Automation
สร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จของสื่อค้าปลีก
ให้คำปรึกษาด้านสื่อค้าปลีก
Retail Media
คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการสร้างตัวตนในสื่อค้าปลีก ซึ่งประกอบด้วย:
· กลยุทธ์เครือข่าย: การสร้างเครือข่ายสื่อค้าปลีก
· การโฆษณาแบบโปรแกรมเมติก: ระบบอัตโนมัติเพื่อผลกระทบ
· การดำเนินการโฆษณา: การเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาและการขาย
· การเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อค้าปลีก: การปรับแต่งกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทภาพ และตรงเป้าหมาย
ผู้บุกเบิกความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability)
โซลูชั่น ReCommerce
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่สนับสนุนการตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม:
· ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลกและความยั่งยืน: นำเสนอกลยุทธสำหรับ ReCommerce Solutions และแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้ามือสอง
· รับซื้อสินค้าเก่า เพื่อแลกสินค้าใหม่: สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม trade-in ของธุรกิจของคุณได้
· ผลักดันให้คุณเป็นผู้นำในด้าน Reselling: ข้อมูลเชิงลึกในการเข้าสู่ตลาดระดับสากล

พร้อมยกระดับธุรกิจออนไลน์ของคุณหรือยัง