การจัดการและการเชื่อมต่อข้อมูล

ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, รวมเป็นหนึ่งเดียว: การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ
ความสามารถหลักใน
การเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ
· มาร์เก็ตเพลสและแพลตฟอร์มการค้า: เชื่อมต่อช่องทางการขายกับระบบหลังบ้าน เพื่อเก็บและบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์, สินค้าคงคลัง, และข้อมูลการสั่งซื้อแบบเรียลไทม์
· ระบบการเงินและการจัดการคำสั่งซื้อ: เชื่อมต่อรายงานทางการเงินและการประมวลผลคำสั่งซื้อเพื่อความถูกต้องและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
· คลังสินค้าและโลจิสติกส์: ทำให้กระบวนการ Supply Chain และการจัดส่งสินค้าเป็นไปดำเนินการอย่างราบรื่น ด้วยการเชื่อมโยงระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
· ระบบ CRM และ ERP: รับประกันการเชื่อมต่อที่ราบรื่น เพื่อนำเสนอการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น และกระบวนการการทำงานภายในที่มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาด
· แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP): รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า เพื่อรองรับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ personalized และการรายงานข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ
เทคโนโลยี
· ความยืดหยุ่นในการติดตั้ง (Deployment Flexibility): เลือกระหว่างการติดตั้งในรูปแบบ On-premise หรือ Cloud Deployment ตามความต้องการของธุรกิจคุณ
· วิธีการเชื่อมต่อ (Integration Methods): ใช้วิธีการขั้นสูงในการเชื่อมต่อ โดยใช้ API สำหรับการเชื่อมต่อที่รองรับ Scalability และสามารถบำรุงรักษาระบบได้
· การตรวจสอบและการบันทึก: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และการติดตามประสิทธิภาพการทำงานอย่างครอบคลุม พร้อมกับรายงานโดยละเอียด
อุตสาหกรรม
· บริการทางการเงินและประกันภัย: ปรับปรุงธุรกรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมนั้นๆ
· ด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ: เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและการวิจัย
· การค้าปลีกและการค้า: เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
· อุตสาหกรรมยานยนต์: ปรับปรุงการจัดการ Supply Chain และการบริการลูกค้า
· บริการท่องเที่ยวและการโรงแรม: เพิ่มประสบการณ์ของแขก และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

พร้อมยกระดับธุรกิจออนไลน์ของคุณหรือยัง