ระบบอีคอมเมิร์ช

ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ
ครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรา ทำอะไร

บริษัทชอพสแทคช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นระบบดิจิตอล เราให้บริการโซลูชั่นด้วยวิศวกรรมที่ทันสมัย โดยช่วยให้บริษัทใน Fortune 500 รวมถึงองค์การขนาดใหญ่ในการเอาชนะความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี. บริษัทเราให้ความสำคัญด้านการให้คำปรีึกษาและโซลูชั่นสำหรับการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

B2C Solutions

พัฒนาและจัดการระบบอีคอมเมิร์ซสำหรับบริษัทและเจ้าของแบรนด์สินค้า โดยช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงผ่านระบบอีคอมเมิร์ซของบริษัท

B2B Solutions

พัฒนาและจัดการระบบอีคอมเมิร์ซสำหรับ ซัพพลายเออร์, ผู้ค้าส่งและตัวแทนจำหน่าย โดยช่วยให้สามารถทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ

B2E Solutions

พัฒนาและจัดการระบบอีคอมเมิร์ซสำหรับบริษัทและเจ้าของแบรนด์สินค้า ที่มีการทำ ระบบสวัสดิการพนักงานรวมถึงระบบสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

Marketplaces

พัฒนาระบบ Marketplaces รองรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ระบบการชำะรเงิน โดยระบบที่ออกแบบสามารถรองรับธุรกิจขนาดใหญ่

O2O Solutions

พัฒนาระบบที่รองรับการเชื่อมต่อกันระหว่างร้านค้าออฟไลน์ และระบบอีคอมเมิร์ซ สามารถซื้อสินค้าที่อีคอมเมิร์ซและรับสินค้าที่สาขา รวมถึงช่วยให้ลูกค้าออฟไลน์เข้าถึงระบบอีคอมเมิร์ซ

Inventory Management

พัฒนาระบบที่ใช้ในการจัดการสต็อคสินค้าให้สามารถรองรับการขายสินค้าผ่านหลาย ๆ ช่องทาง โดยใช่สต๊อคส่วนกลาง รวมถึงช่วยในการจัดสรรสต็อตสินค้าในแต่ละช่องทางโดยอัตโนมัติ

Logistics Management

พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับผู้บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า และสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

Order Management

พัฒนาระบบที่ใช้ในการจัดการรายการสั่งซื้อ โดยช่วยให้บริษัทสารถจัดการรายการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการจัดการรายการสั่งซื้อจากหลาย ๆ ช่องทางการจัดจำหน่าย

Payment Solutions

พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการรับชำระเงิน ทำให้บริษัทหรือเจ้าของสินค้าสามารถรองรับการชำระเงิได้หลายช่องทาง

ลักษณะการให้บริการ

ลักษณะการให้บริการของเรา ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่าที่สุด ลูกค้าสามารถเข้าถึงกระบวนการทำงานของทีมและจากประสบการณ์และความรู้ของเราจะช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Dedicated Teams

รูปแบบการทำงานแบบ Dedicated Team เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนและพร้อมที่จะลงทุนในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้องการให้ระบบมีคุณภาพที่ดีและประสบความสำเร็จ โดยทีม Dedicated Team สามารถช่วยให้คุณสามารถขยายทีมงานที่มีอยู่ให้มีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการสร้างทีมพัฒนาจากภายในองค์กรทั้งหมด

Project Based

รูปแบบการทำงานแบบ Project Based เหมาะสำหรับบริษัทที่มีความเข้าใจในขอบเขตของระบบและมีรายละเอียดของระบบที่ต้องการให้เราทำการพัฒนาระบบด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว . เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการและจะทำการกำหนดทีมที่เหมาะสมกับงานเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด

1 +
บริษัทและเจ้าของแบรนด์
1 +
ระบบอีคอมเมิร์ซที่พัฒนา
1 +
ทีมงานพัฒนาระบบ
1 +
จำนวนชั่วโมงในการพัฒนา

ทำไมต้องทำงานกับเรา

เราได้พิสูจน์แล้วกับลูกค้าที่เราได้ทำการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบอีคอมเมิรซ์ รวมถึงบริษัท Startup ในการเพิ่มยอดขาย พัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปทั่วภูมิภาคเอเชียจตะวันออกเฉียงใต้

พันธมิตรของเรา

เทคโนโลยีที่เราใช้